Picture Quality Testing

Bildkvalitetstestning

Mer information

Bildkvalitetsmätning (för videotillämpningar)

Den här applikationsanmärkningen fokuserar på de problem som videotekniker möter när de utvecklas och/eller utvärderar en algoritm, enhet eller videosignalväg; och de objektiva bildkvalitetsmätningslösningarna Tektronix® ger för att stödja dessa krav.

Läs mer

Förstå PQR, DMO och PSNR -mätningar

Komprimeringssystem och andra videobearbetningsenheter påverkar bildkvaliteten på olika sätt. Med konsumenternas förväntningar kring ökad bildkvalitet som fortsätter att öka, behövs andra verktyg för att underlätta övergången från analog teknik till digital teknik. Denna applikationsanteckning täcker de olika mätaspekterna och hur man tar upp kvalitetsproblem under övergången.

Läs mer

Objektiva mätningar och ANMÄRKNINGSNAMMER för subjektiva bedömningar

För att hantera de motstridiga kraven behöver teknik- och kvalitetssäkringsteam lösningar som hjälper dem att effektivt och effektivt optimera bildkvaliteten i sina videoprodukter och system. Subjektiva bedömningar är för långsamma och kostsamma. Mätningar av objektiva bildkvaliteter kan erbjuda den nödvändiga hastigheten till en rimlig kostnad.

Läs mer

Perceptual-baserad objektiv bildkvalitetsmätning

I videosystem kan ett brett utbud av videobearbetningsenheter påverka den totala bildkvaliteten. Denna applikationsanteckning täcker hur man hanterar potentiella försämringar i videoinnehåll (orsakat av olika enheter) för att säkerställa att innehållet som når slutkedjare skapar en engagerande visningsupplevelse.

Läs mer

Ultra HDTV -testning via MTS4EV7 ​​och PQA600B Application Note

Den här applikationsanmärkningen kommer att kliva dig genom HEVC -efterlevnadstester, samt betygsätta bildkvaliteten med PSNR, DMO och PQR. När de nya Ultra HD -videoformaten växer i popularitet, så gör behovet av att testa de nya formaten. Inom sändningsstudiorna, eller på platsen för innehållsleverantörerna (markbundet, kabel, satellit, etc.), är den okomprimerade videosignalen i sin högsta kvalitet och högsta bandbredd. För att leverera den här videon till konsumenten måste den komprimeras mycket med den nya ITU H.265 Video Codec (AKA, HEVC). Med denna nya och komplexa codec är kvalitetstest oerhört viktig och faller i två kategorier:
1) effektiv kodning, samt protokollöverensstämmelse till HEVC -standarden.
2) Kvaliteten på den komprimerade videobilden relativt referensbilden av högre kvalitet från studion eller innehållsleverantör. Med detta tekniska papper får du steg för steg -instruktioner om hur du använder MTS4EV7 ​​och PQA600B/PQASW för att utvärdera codec -systemet som utformas eller distribueras.

Läs mer

En anpassningsbar mänsklig visionsmodell för subjektiv vide'o-kvalitetsbedömning för förutsägelse bland CIF, SD, HD och E-Cinema whitepaper

En ny mycket anpassningsbar modell för att förutsäga mänskligt synrespons presenteras för att möjliggöra en förbättrad metod för att förutsäga subjektiv videokvalitet. Möjligheten att anpassa möjliggör jämförelse av video med olika bildstorlekar, visningsmiljöer, bildhastigheter, videokvalitetskurser etc. (till exempel HD mot SD vs. CIF). Modelltestresultat jämförs med mänskligt svar. Svaren kommer från stimuli som täcker både JND (bara märkbara skillnader) och supra-tröskel (sträcker sig till nära motsatt extrem). Supra-tröskelrespons jämfört inkluderar anpassningsbeteende som exemplifieras av olinjärt svar som är ansvariga för betydande känslighetsförändringar, maskering och visuella illusioner. Med tanke på förutsägelsen av synliga nedsättningar används simulering av den kontextuella anpassningen som inträffar under träningsdelen av ITU-R BT.500 (Subjektiv bedömningsmetodik) för att förutsäga DMO: er.

Läs mer

Mätning och tolkning av bildkvalitet i MPEG komprimerat videoinnehåll

Designers, utrustningstillverkare och utvärderare måste tillämpa objektiva bildkvalitetsmetoder på utrustningen de arbetar med. TEKTRONIX PQA Picture Quality Analysis System ger snabba, repeterbara, kvantifierade bildkvalitetsbetyg (PQR) på komprimerat videoinnehåll.

Läs mer

Fråga våra experter

Frank Vervaeke

Kontochef

Hans Verhelst

Kontochef