Material & Devices

Materiella enheter

Idag kräver konsumenter mindre, lättare, billigare och mer kapabel elektronik än någonsin tidigare med allt längre driftstider. För att hantera dessa motstridiga krav måste forskare utveckla nya material, miniatyrisera befintliga enheter och förbättra enhetens effektivitet. Insatsen för att öka enhetstätheten och prestandan samtidigt som kraftförbrukningen har lett till forskning om grafen och andra tvådimensionella (2-D) fasta ämnen med hög bärarnas rörlighet, såväl som organiska halvledare och nano-skala-enheter.

Mer information

Cyklisk voltammetri och andra elektrokemiska tester, med mångsidig potentiostat

Det finns en stor sökning efter nya och bättre batterier efter olika applikationer. Ett batteri består av celler. Varje cell har en eletrolyt och tre elektroder. För att karakterisera denna cell har en Keithley SourcemeasureUnit levererats med testprotokoll för flera elektrokemiska tester inklusive cyklisk voltammetri. Drift genom en pekskärm och grafiska resultat direkt tillgängliga på skärmen gör det möjligt att få tillgång till de resultat de letar efter.

Läs mer

Halleffektmätningar för att bestämma elektriska egenskaper hos material

Halleffektmätningar bestämmer de grundläggande elektriska egenskaperna hos material inklusive motstånd, koncentration och rörlighet för bärare, konduktans typ (P eller N -typ) etc. Dessa mätningar peformas på befintliga material (för kvalitetsändamål) och på nya material för (semi) ledande och isoleringsapplikationer.

Visa sidan

Fråga våra experter

Bert
Broekhuizen

Kontochef

Filip
Langenaken

Kontochef