Isolation/safelty

Isolering/säkerhet

Mer information

Elsäkerhet

Elektrisk säkerhet har ökad betydelse i "elektriskt mottagliga patienter".
Patienter som är anslutna till medicinsk utrustning kan vara i riskzonen. För att verifiera funktionaliteten och säkerheten för medicinsk utrustning har elektriska säkerhetsstandarder fastställts i Europa och andra delar av världen.
Kolla in informationen nedan för att lära dig mer om elektrisk säkerhet.

Läs mer

Fråga våra experter

Jurgen Van Cauter

Kontochef