Proces Monitoring

Proces Monitoring

Mer information

Dieselmotortemperatursimulering

Varje dieselmotor innehåller flera temperatursensor för att övervaka motorns beteende. För att testa kontrollmodulerna är inte önskade eller realistiska att använda en komplett dieselmotor. Att simulera denna temperatursensor är mer än välkommen, vilket simulerar en fast temperatur. PXI RTD -moduler kan användas genom att automatisk simulera varje temperatur som behövs.

Läs mer

Oberoende processer övervakning

I en fullständig automatiserad produktionslinje syftar nedåt tiden för att vara på ett minimum och på så kort som möjligt. Detta kräver övervakning av flera parametrar genom sensorer och data från maskiner och kontrollmaskinvara som PLC: er. För detta ändamål behövs en datalogger som kan läsa signalerna från analoga och digitala sensorer och kan hämta data genom kommunikationsbussar som Profibus, Modbus och OPC UA. Denna datalogger ska kunna analysera uppgifterna om gränserna överskrids och larm måste aktiveras.

Läs mer

Kraftkvalitet vid kontinuerlig bearbetning

Oavsett om du har ett kontinuerligt processstålverk, ett petrokemiskt raffinaderi eller en tidningstryckanläggning, är din operation sårbar för kraftstörningar. Vår pqube 3 kraftkvalitetsmonitor fångar alla typer av kraftstörningar som det är kan störa din process och dess parametrar och det är enkelt installerat i hela din anläggning.

Läs mer

Fråga våra experter

Bert Broekhuizen

Kontochef

Filip Langenaken

Kontochef