Industrial

Industriell

Mer information

Kraftproduktion med biogas skapad med avloppsvatten

Avloppsvattnet från en stärkelseanläggning samlas in i aerob -dammar, där metangas produceras. Denna gas används av kraftgenerator för att producera elektricitet för stärkelseanläggningen. En datataker Dataloggger övervakar mängden producerad gas, mängden som används av generatorn och mängden som bränns som vilotaterial. DataTaker mäter också driftstiden för gasblåsarna för underhållsändamål.

Läs mer

Termiska effektivitetsmätningar på flera ytmaterial som används för lagringstankar

En stor forskningsorganisation har undersökt den termiska effektiviteten för flera ytmaterial som används för lagringstankar. Sex tankar levererades med 6 termoelement på varje tank, placerade på olika nivåer. För att mäta påverkan av väderförhållanden mättes en väderstation på plats vindhastighet, vindriktning, nederbörd, omgivningstemperatur och fuktighet. Alla 36 termoelement var anslutna till en dataloggers, liksom Weatherstation genom SDI-12-gränssnittet.

Läs mer

Kraftkvalitet i fordon

Ju mer automatiserad fabriken, desto mer känslig kan det vara för maktstörningar. Vår Industrial Power Corruptor (IPC) hjälper till att förbättra din utrustningsimmunitet genom att introducera VolTage SAGS, svullnad och avbrott och mätning av svaret så att du kan testa ditt systems elasticitet. Vår pqube 3 övervakar kraftflödet och kvalitet för att automatiskt identifiera, identifiera, identifiera, identifiera, och rapportera problem.

Läs mer

Fråga våra experter

Bert Broekhuizen

Kontochef

Filip Langenaken

Kontochef