Data-acquisitie

Onder data-acquisitie verstaan we: het bemonsteren en meten van de uitgangssignalen van één of meerdere sensoren voor opslag en analyse. Dat kan op drie manieren. U realiseert dit met dataloggers die onafhankelijk van een PC kunnen werken. Of u kiest voor precisiemultimeter systemen met een multiplexer die de signalen sequentieel verbindt met de meter. Tenslotte kunt u eveneens kiezen voor geavanceerde systemen voor snelle data-acquisitie en online analyse, en directe verbinding met een computer. Waar nodig zijn er robuuste uitvoeringen beschikbaar voor de verschillende applicaties.