Communicatie

Technologische ontwikkelingen en de komst van social media hebben de wereld van communicatie volledig op zijn kop gezet. Het oude eenrichtingsverkeermodel waarbij de zender via een boodschap de ontvanger wil beïnvloeden is veranderd in een model waarbij tweerichtingsverkeer centraal staat. Bovendien is het door technologische ontwikkelingen mogelijk geworden big data te verzamelen waaruit stuurinformatie ontsloten kan worden. Daarmee is de noodzaak van een snel, veilig en betrouwbaar netwerk belangrijker geworden dan ooit.