Automatische test apparatuur

Om uw elektronica-productieproces controleerbaar en kwalitatief hoog te houden is het nodig uw printed circuit boards (PCB’s) automatisch te testen. Daarnaast kunnen de PCB’s vaak een functionele test ondergaan. Deze testen kunnen zowel optisch als elektrisch zijn. Voor deze testmogelijkheden biedt CN Rood een oplossing.